АЛТАТОМ

Удостоверение за регистрация за брокерска дейност с продукти свързани с отбрана

 • № на документ
  03.09-38-3 / 01.04.2020
 • Валиден от
  01.04.2020
 • Валиден до
  01.04.2025
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"АЛТАТОМ" ООД
ЕИК:
131364049
Лице с представителна власт:
Васил Иванов Дамянов, Стоян Иванов Дамянов - Заедно и поотделно
Седалище:
1407 гр. София, район "Лозенец", ул. "Кричим", № 1, ет. 1, ап. 6
Адрес на управление:
1407, гр. София, район "Лозенец", ул. "Кричим", № 1, ет. 1, ап. 6; тел. 02 962 17 20; факс 02 962 17 10; email: altatom@gmail.com