АПОЛО ИНЖЕНЕРИНГ

Удостоверение за регистрация за брокерска дейност с продукти свързани с отбрана

 • № на документ
  03.09-83-3 / 18.09.2019
 • Валиден от
  18.09.2019
 • Валиден до
  18.09.2024
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"АПОЛО ИНЖЕНЕРИНГ" ООД
ЕИК:
131439199
Лице с представителна власт:
Милена Генчева Захариева и Николай Николаев Абаджиев - заедно
Седалище:
1700 гр. София, бул. "Симеоновско шосе" №89 А, ет.5
Адрес на управление:
1700 гр. София, бул. "Симеоновско шосе" №89 А, ет.5; тел. 02 8463000, факс: 02 8463003; email: sales@apolobg.com; www.apolobg.com;