АРМАДА ПОНТИКА

Удостоверение за регистрация за брокерска дейност с продукти свързани с отбрана

 • № на документ
  03.09-146-3 / 20.01.2021
 • Валиден от
  20.01.2021
 • Валиден до
  20.01.2026
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"АРМАДА ПОНТИКА" ЕООД
ЕИК:
200388042
Лице с представителна власт:
Янко Желязков Дуков
Седалище:
1612, гр. София, ж.к. "Красно село", ул. "Княгиня Клементина", № 34
Адрес на управление:
1612, гр. София, ж.к. "Красно село", ул. "Княгиня Клементина", № 34; тел. 0899932700 , email: office@armadapontica.com