АРМАКО

Удостоверение за регистрация за брокерска дейност с продукти свързани с отбрана

 • № на документ
  03.09-10-3 / 31.01.2020
 • Валиден от
  31.01.2020
 • Валиден до
  31.01.2025
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"АРМАКО " АД
ЕИК:
201760079
Лице с представителна власт:
Владимир Рашков Александров и Радослав Владимиров Александров, заедно и поотделно
Седалище:
1616 София, район "Витоша", ул. "Беловодски път" №106
Адрес на управление:
1616 София, район "Витоша", ул. "Беловодски път" №106, тел. 02 4485770, email: sales@armaco.bg