АРМАТЕК

Удостоверение за регистрация за брокерска дейност с продукти свързани с отбрана

 • № на документ
  03.09-182-3 / 31.01.2020
 • Валиден от
  31.01.2020
 • Валиден до
  31.01.2025
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"АРМАТЕК" ЕООД
ЕИК:
205856267
Лице с представителна власт:
Борислав Павлов Иванов
Седалище:
1504 гр. София; р-н Средец; ул. Сан Стефано №23; Вход Б; Ап. 16;