БЕТА ТЕХ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ

Удостоверение за регистрация за брокерска дейност с продукти свързани с отбрана

 • № на документ
  03.09-50-3 / 28.04.2021
 • Валиден от
  28.04.2021
 • Валиден до
  28.04.2026
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"БЕТА ТЕХ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД
ЕИК:
205961752
Лице с представителна власт:
Серафим Тодоров Серафимов
Седалище:
1582 гр. София, kвартал "Дружба 2"; Бл. 202; Ап. 56;