БИМЕКС

Удостоверение за регистрация за брокерска дейност с продукти свързани с отбрана

 • № на документ
  03.09-50-3 / 24.06.2020
 • Валиден от
  24.06.2020
 • Валиден до
  24.06.2025
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"БИМЕКС" ЕООД
ЕИК:
121223566
Лице с представителна власт:
ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ БАБАНСКИ
Седалище:
1407 гр. София, бул. "Витоша" №186 А; Бл. 24; Вход A; Ет. 5; Ап. 11; Тел. 028661698; email: bimex@online.bg;