БИМПЕКС

Удостоверение за регистрация за брокерска дейност с продукти свързани с отбрана

 • № на документ
  03.09-168-3 / 31.01.2020
 • Валиден от
  31.01.2020
 • Валиден до
  31.01.2025
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"БИМПЕКС" ООД
ЕИК:
115503396