БУЛАРМАС

Удостоверение за регистрация за брокерска дейност с продукти свързани с отбрана

 • № на документ
  03.09-26-3 / 24.02.2021
 • Валиден от
  24.02.2021
 • Валиден до
  24.02.2026
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"БУЛАРМАС" ЕООД
ЕИК:
203464812