ВАК 15

Удостоверение за регистрация за брокерска дейност с продукти свързани с отбрана

 • № на документ
  03.09-144-3 / 30.10.2019
 • Валиден от
  30.10.2019
 • Валиден до
  30.10.2024
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"ВАК 15" ЕООД
ЕИК:
203658240