ВЕРТЕКС

Удостоверение за регистрация за брокерска дейност с продукти свързани с отбрана

 • № на документ
  03.09-138-3 / 20.01.2021
 • Валиден от
  20.01.2021
 • Валиден до
  20.01.2026
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"ВЕРТЕКС" ЕООД
ЕИК:
123666489