ГИС ИНВЕСТИРАНЕ

Удостоверение за регистрация за брокерска дейност с продукти свързани с отбрана

 • № на документ
  03.09-31-3 / 21.05.2020
 • Валиден от
  21.05.2020
 • Валиден до
  21.05.2025
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"ГИС ИНВЕСТИРАНЕ" ООД
ЕИК:
205878687