ДИМУ ГРУП

Удостоверение за регистрация за брокерска дейност с продукти свързани с отбрана

 • № на документ
  03.09-89-3 / 01.07.2019
 • Валиден от
  01.07.2019
 • Валиден до
  01.07.2024
 • Статус
  Валиден
 • Основание и дата на спиране, изменяне, отнемане или прекратяване:
  СПРЯН до 24.04.2023
Фирма:
"ДИМУ ГРУП" ЕООД
ЕИК:
203772525