ЕКОМАТ - М

Удостоверение за регистрация за брокерска дейност с продукти свързани с отбрана

 • № на документ
  03.09-17-3 / 25.02.2022
 • Валиден от
  25.02.2022
 • Валиден до
  25.02.2027
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"ЕКОМАТ - М" ЕООД
ЕИК:
130883596