ИДА ТРЕЙДИНГ

Удостоверение за регистрация за брокерска дейност с продукти свързани с отбрана

 • № на документ
  03.09-97-3 / 23.09.2020
 • Валиден от
  23.09.2020
 • Валиден до
  23.09.2025
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"ИДА ТРЕЙДИНГ" ЕООД
ЕИК:
201578906