ИНТЕЛ ХЕЛИ

Удостоверение за регистрация за брокерска дейност с продукти свързани с отбрана

 • № на документ
  03.09-78-3 / 29.06.2021
 • Валиден от
  29.06.2021
 • Валиден до
  29.06.2026
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"ИНТЕЛ ХЕЛИ" ООД
ЕИК:
201354986