ИНТЕЛБИЛД

Удостоверение за регистрация за брокерска дейност с продукти свързани с отбрана

 • № на документ
  03.09-23-3 / 13.04.2023
 • Валиден от
  13.04.2023
 • Валиден до
  13.04.2028
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"ИНТЕЛБИЛД" ЕООД
ЕИК:
205342586
Лице с представителна власт:
Драгомир Петров Драгоев