КИЙ КОНСУЛТАНТ

Удостоверение за регистрация за брокерска дейност с продукти свързани с отбрана

 • № на документ
  03.09-143-3 / 17.01.2023
 • Валиден от
  17.01.2023
 • Валиден до
  17.01.2028
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"КИЙ КОНСУЛТАНТ" ЕООД
ЕИК:
206830752
Лице с представителна власт:
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ИВАНОВ
Седалище:
1618 София, ул. "СИМЕОН РАДЕВ" № 92Б; Ет. 2;
Адрес на управление:
1618 София, ул. "СИМЕОН РАДЕВ" № 92Б; Ет. 2; email: keyconsultant.bg@gmail.com