ЛАВАТРЕЙД

Удостоверение за регистрация за брокерска дейност с продукти свързани с отбрана

 • № на документ
  03.09-124-3 / 18.09.2019
 • Валиден от
  18.09.2019
 • Валиден до
  18.09.2024
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"ЛАВАТРЕЙД" ЕООД
ЕИК:
121376747