ЛИЛТЕК ДИФЕНС

Удостоверение за регистрация за брокерска дейност с продукти свързани с отбрана

 • № на документ
  03.09-163-3 / 04.12.2019
 • Валиден от
  04.12.2019
 • Валиден до
  04.12.2024
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"ЛИЛТЕК ДИФЕНС" ЕАД
ЕИК:
130933846