МАГЕНИД

Удостоверение за регистрация за брокерска дейност с продукти свързани с отбрана

 • № на документ
  03.09-16-3 / 24.02.2021
 • Валиден от
  24.02.2021
 • Валиден до
  24.02.2026
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"МАГЕНИД" ЕООД
ЕИК:
130677016
Лице с представителна власт:
Васил Ангелов Колев
Седалище:
1407 гр. София, р-н Лозенец; ул. "Трепетлика" № 5; Ет. 4; email: info@magenid.com
Адрес на управление:
1407 гр. София, р-н Лозенец; ул. "Трепетлика" № 5; Ет. 4; email: info@magenid.com