МЕТАЛ РИВЪР

Удостоверение за регистрация за брокерска дейност с продукти свързани с отбрана

  • № на документ
    03.09-28-3 / 20.04.2022
  • Валиден от
    20.04.2022
  • Валиден до
    20.04.2027
  • Статус
    Валиден
Фирма:
"МЕТАЛ РИВЪР" ООД
ЕИК:
204440337