МЕТАЛИКА КОМЕРС

Удостоверение за регистрация за брокерска дейност с продукти свързани с отбрана

 • № на документ
  03.09-150-3 / 17.03.2023
 • Валиден от
  17.03.2023
 • Валиден до
  17.03.2028
 • Статус
  Валиден
 • Основание и дата на спиране, изменяне, отнемане или прекратяване:
  Спира за 6 месеца поради нарушен критерий за надежност (до 17.01.2024)
Фирма:
"МЕТАЛИКА КОМЕРС" ЕООД
ЕИК:
203672076