МИЛСА

Удостоверение за регистрация за брокерска дейност с продукти свързани с отбрана

 • № на документ
  03.09-84-3 / 30.08.2022
 • Валиден от
  30.08.2022
 • Валиден до
  30.08.2027
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"МИЛСА" ЕООД
ЕИК:
204278910