НЕРИНА ТЕХНОЛОДЖИ

Удостоверение за регистрация за брокерска дейност с продукти свързани с отбрана

 • № на документ
  03.09-62-3 / 24.06.2020
 • Валиден от
  24.06.2020
 • Валиден до
  24.06.2025
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"НЕРИНА ТЕХНОЛОДЖИ" ЕООД
ЕИК:
130840125