ПОЛИТЕХНИКА

Удостоверение за регистрация за брокерска дейност с продукти свързани с отбрана

 • № на документ
  03.09-76-3 / 12.08.2020
 • Валиден от
  12.08.2020
 • Валиден до
  12.08.2025
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"ПОЛИТЕХНИКА" ООД
ЕИК:
107500112