САНГАРИЯ

Удостоверение за регистрация за брокерска дейност с продукти свързани с отбрана

 • № на документ
  03.09-15-3 / 27.02.2020
 • Валиден от
  27.02.2020
 • Валиден до
  27.02.2025
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"САНГАРИЯ" ООД
ЕИК:
175181836
Лице с представителна власт:
АЛБЕНА АНГЕЛОВА КОСТОВА и ЛУИС МИГЕЛ КОРРЕА МАРТИН, поотделно