СЕЙФТИ СТОК

Удостоверение за регистрация за брокерска дейност с продукти свързани с отбрана

 • № на документ
  03.09-94-3 / 13.10.2021
 • Валиден от
  13.10.2021
 • Валиден до
  13.10.2026
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"СЕЙФТИ СТОК" АД
ЕИК:
206475671
Лице с представителна власт:
Дойко Чонов Дънев