СЕЛМАРК

Удостоверение за регистрация за брокерска дейност с продукти свързани с отбрана

 • № на документ
  03.09-5-3 / 17.03.2023
 • Валиден от
  17.03.2023
 • Валиден до
  17.03.2028
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"СЕЛМАРК" ООД
ЕИК:
204279948
Лице с представителна власт:
Джеймс Джъстин Селърс и Грегъри Кенет Шарп, поотделно