СИКА ДИФЕНС

Удостоверение за регистрация за брокерска дейност с продукти свързани с отбрана

 • № на документ
  03.09-15-3 / 17.03.2023
 • Валиден от
  17.03.2023
 • Валиден до
  17.03.2028
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"СИКА ДИФЕНС" ЕООД
ЕИК:
207194727
Лице с представителна власт:
Сава Николов Николов