СОФИЯ АРМ ТЕХ

Удостоверение за регистрация за брокерска дейност с продукти свързани с отбрана

 • № на документ
  03.09-41-3 / 21.05.2020
 • Валиден от
  21.05.2020
 • Валиден до
  21.05.2025
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"СОФИЯ АРМ ТЕХ" ЕООД
ЕИК:
205402624
Лице с представителна власт:
РОМАН ИВАНОВ АНГЕЛОВ