СП ТРЕЙД

Удостоверение за регистрация за брокерска дейност с продукти свързани с отбрана

 • № на документ
  03.09-111-3 / 18.09.2019
 • Валиден от
  18.09.2019
 • Валиден до
  18.09.2024
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"СП ТРЕЙД" ЕООД
ЕИК:
205101304
Лице с представителна власт:
ГЕОРГИ БОРИСЛАВОВ БЕРОВ
Седалище:
1618 гр. София, ул. "КОТА 1050", Бл. 137; Ет. 8; Ап. 21;
Адрес на управление:
1618 гр. София, ул. "КОТА 1050", Бл. 137; Ет. 8; Ап. 21; email: office.sptrade@gmail.com