СПЕЦИАЛ СЪПЛАЙ

Удостоверение за регистрация за брокерска дейност с продукти свързани с отбрана

 • № на документ
  03.09-120-3 / 01.11.2018
 • Валиден от
  01.11.2018
 • Валиден до
  01.11.2023
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"СПЕЦИАЛ СЪПЛАЙ" ЕООД
ЕИК:
205015870
Лице с представителна власт:
Петър Валериев Китев