СПЕЦТОРГ

Удостоверение за регистрация за брокерска дейност с продукти свързани с отбрана

 • № на документ
  03.09-33-3 / 27.03.2019
 • Валиден от
  27.03.2019
 • Валиден до
  27.03.2024
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"СПЕЦТОРГ" ЕООД
ЕИК:
202876026
Лице с представителна власт:
АНГЕЛ КУРТЕВ КУРТЕВ