СТРАТЕГО

Удостоверение за регистрация за брокерска дейност с продукти свързани с отбрана

 • № на документ
  03.09-117-3 / 12.12.2022
 • Валиден от
  12.12.2022
 • Валиден до
  12.12.2027
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"СТРАТЕГО" ЕООД
ЕИК:
207100101
Лице с представителна власт:
Стефан Иванов Пенчев
Седалище:
1799 гр. София; Квартал Младост 2; Бл. 224; Вход 13; Ет. 8; Ап. 15;
Адрес на управление:
1799 гр. София; Квартал Младост 2; Бл. 224; Вход 13; Ет. 8; Ап. 15; email: office@stratego-bg.com