ТРАНСМОБИЛ

Удостоверение за регистрация за брокерска дейност с продукти свързани с отбрана

 • № на документ
  03.09-134-3/03.01.2019 Изм. № 1/20.01.2021 / 20.01.2021
 • Валиден от
  20.01.2021
 • Валиден до
  03.01.2024
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"ТРАНСМОБИЛ" ЕООД
ЕИК:
831196430
Лице с представителна власт:
ИВАН ДОБРИНОВ ИВАНОВ и ДОБРИН ИВАНОВ ИВАНОВ - ЗАЕДНО И ПООТДЕЛНО;