УОТЪР СТОУН

Удостоверение за регистрация за брокерска дейност с продукти свързани с отбрана

 • № на документ
  03.09-91-3 / 10.11.2021
 • Валиден от
  10.11.2021
 • Валиден до
  10.11.2026
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"УОТЪР СТОУН" ЕООД
ЕИК:
203899427
Лице с представителна власт:
Кирил Димитров Кленовски