ХАН АСПАРУХ ТРЕЙД

Удостоверение за регистрация за брокерска дейност с продукти свързани с отбрана

 • № на документ
  03.09-41-3 / 22.05.2019
 • Валиден от
  22.05.2019
 • Валиден до
  22.05.2024
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"ХАН АСПАРУХ ТРЕЙД" ЕООД
ЕИК:
201264962
Лице с представителна власт:
ЙОРДАН ПЕТКОВ ПЕТКОВ