Ц Д 777

Удостоверение за регистрация за брокерска дейност с продукти свързани с отбрана

 • № на документ
  03.09-69-3 / 19.05.2023
 • Валиден от
  19.05.2023
 • Валиден до
  19.05.2028
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"Ц Д 777" ЕООД
ЕИК:
205341580
Лице с представителна власт:
МИТКО ТОНКОВ СОЛАКОВ
Седалище:
4000 гр. Пловдив, ул. "Кръстю Пастухов" № 14 A; email: cd777.bg@gmail.com
Адрес на управление:
4000 гр. Пловдив, ул. "Кръстю Пастухов" № 14 A; email: cd777.bg@gmail.com