ШАРК КОНСУЛТИНГ ЕНД ТРЕЙДИНГ

Удостоверение за регистрация за брокерска дейност с продукти свързани с отбрана

 • № на документ
  03.09-26-3 / 01.04.2020
 • Валиден от
  01.04.2020
 • Валиден до
  01.04.2025
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"ШАРК КОНСУЛТИНГ ЕНД ТРЕЙДИНГ" ЕООД
ЕИК:
200857059
Лице с представителна власт:
Моше Леви