ЮРО ДРАЙ КОМЕРС М

Удостоверение за регистрация за брокерска дейност с продукти свързани с отбрана

 • № на документ
  03.09-147-3 / 27.02.2019
 • Валиден от
  27.02.2019
 • Валиден до
  27.02.2024
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"ЮРО ДРАЙ КОМЕРС М" ЕООД
ЕИК:
202804692
Лице с представителна власт:
Милена Симеонова Попова