АРМ ТРЕЙД ЕНД КОНСУЛТАНТС

Удостоверение за регистрация за брокерска дейност с продукти свързани с отбрана

 • № на документ
  03.09-98-3/13.10.2021 Изм. №1/08.09.2023 / 08.09.2023
 • Валиден от
  08.09.2023
 • Валиден до
  13.10.2026
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"АРМ ТРЕЙД ЕНД КОНСУЛТАНТС" ООД
ЕИК:
206533669
Лице с представителна власт:
Красимир Димитров Модев и Ивайло Василев Йосифов, ЗАЕДНО И ПООТДЕЛНО
Седалище:
1616 София; ул. "Герганица" № 14;
Адрес на управление:
1616 София; ул. "Герганица" № 14; email: info@armtradeconsultants.bg
Адрес за кореспонденция:
1000 София, пл. "Македония" № 1, офис сграда КНСБ, ет.15, офис 13, email: info@armtradeconsultants.bg