БИО ХРАН ИНВЕСТ

Удостоверение за регистрация за брокерска дейност с продукти свързани с отбрана

 • № на документ
  03.09-68-3 / 17.07.2023
 • Валиден от
  17.07.2023
 • Валиден до
  17.07.2028
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"БИО ХРАН ИНВЕСТ" ООД
ЕИК:
203548783
Лице с представителна власт:
Пламен Стоянов Йорданов и Людмил Раднев Добрев, заедно и поотделно
Седалище:
5000 гр. Велико Търново, ул "Краков"№ 2; Вход Б; Ап. 4;
Адрес на управление:
5000 гр. Велико Търново, ул "Краков"№ 2; Вход Б; Ап. 4; email: bhinvestbg@gmail.com