ФОНЕКС ГЛОБАЛ

Удостоверение за регистрация за брокерска дейност с продукти свързани с отбрана

 • № на документ
  03.09-100-3 / 27.10.2023
 • Валиден от
  27.10.2023
 • Валиден до
  27.10.2028
 • Статус
  Валиден
 • Основание и дата на спиране, изменяне, отнемане или прекратяване:
  Спира за 6 месеца поради нарушен критерий за надежност (до 17.01.2024)
Фирма:
"ФОНЕКС ГЛОБАЛ" ЕООД
ЕИК:
206982545
Лице с представителна власт:
Владислав Пенчев Манев