ТЕТРАКОМ - 2

Удостоверение за регистрация за брокерска дейност с продукти свързани с отбрана

 • № на документ
  03.09-156-3 / 25.01.2024
 • Валиден от
  25.01.2024
 • Валиден до
  25.01.2029
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"ТЕТРАКОМ - 2" ЕООД
ЕИК:
201741659
Лице с представителна власт:
ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ МАНОВ
Седалище:
2700 Благоевград кв. "Запад" Бл. 57; Ет. 5; Ап. 2;
Адрес на управление:
2700 Благоевград кв. "Запад" Бл. 57; Ет. 5; Ап. 2; тел. 073884278, email: tetrakom_bg@yahoo.com