ТРЕЙДМЕКС

Удостоверение за регистрация за брокерска дейност с продукти свързани с отбрана

 • № на документ
  03.09-3-3 / 25.01.2024
 • Валиден от
  25.01.2024
 • Валиден до
  25.01.2029
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"ТРЕЙДМЕКС" АД
ЕИК:
201479573
Лице с представителна власт:
Петър Атанасов Манджуков
Седалище:
1616 София, ул. "Беловодски път" №15-17
Адрес на управление:
1616 София, ул. "Беловодски път" №15-17, тел. 029170214, email: jsc@trademex.org