АБАТИ

Лиценз за износ и внос на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-43-1 / 21.05.2020
 • Валиден от
  21.05.2020
 • Валиден до
  21.05.2025
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"АБАТИ" АД
ЕИК:
200490168
Лице с представителна власт:
Иван Андреев Иванов
Седалище:
1784, София, ж.к. "Младост", бл. 64, Вх. 1, ап. 2;
Адрес на управление:
1784, София, ж.к. "Младост", бл. 64, Вх. 1, ап. 2, тел. 02 962 79 77, email: office@abbaty.com
Адрес за кореспонденция:
1164, София, ул. "Златовръх" №32, офис - партер, тел. 02 962 79 77, email: office@abbaty.com