АМЕКСИМ ГЛОУБЪЛ

Лиценз за износ и внос на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-157-1 / 27.02.2019
 • Валиден от
  27.02.2019
 • Валиден до
  27.02.2024
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"АМЕКСИМ ГЛОУБЪЛ " ЕООД
ЕИК:
204900068
Лице с представителна власт:
Мартин Иванов Грозев
Седалище:
1504 гр. София, ул. "Сан Стефано" №17, ет.1, ап.3
Адрес на управление:
1504 гр. София, ул. "Сан Стефано" №17, ет.1, ап.3, тел. 02 9504740, email: ammexim1@gmail.com