АНГЕЛ СТОИЛОВ - 96

Лиценз за износ и внос на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-83-1 / 29.06.2021
 • Валиден от
  29.06.2021
 • Валиден до
  29.06.2026
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"АНГЕЛ СТОИЛОВ - 96" АД
ЕИК:
115047252
Лице с представителна власт:
АНГЕЛ ДИМИТРОВ СТОИЛОВ
Седалище:
4003 гр. Пловдив; Район Южен; бул. "Кукленско Шосе" №17;