АРМА АРТИС ЛОДЖИСТИКС

Лиценз за износ и внос на продукти свързани с отбраната

 • № на документ
  03.09-44-1 / 29.03.2021
 • Валиден от
  29.03.2021
 • Валиден до
  29.03.2026
 • Статус
  Валиден
Фирма:
"АРМА АРТИС ЛОДЖИСТИКС" ЕООД
ЕИК:
205924597
Лице с представителна власт:
Ясен Яворов Кунчев
Седалище:
1784 гр. София; р-н Младост; бул.“Цариградско шосе“ №113А; Ет. 2;